Phí Sang Tên Sổ Đỏ Là Bao Nhiêu, Bên Nào Chịu?

03-01-2023 23:58:47

1. Các Loại Thuế Phí Khi Sang Tên Sổ Đỏ

Khi thực hiện mua bán, chuyển nhượng bất động sản thì các bên sẽ sang tên sổ đỏ hay còn gọi là đăng ký biến động đất đai để đảm bảo quyền lợi mỗi bên. Lúc này, người dân sẽ phải trả một khoản phí, còn gọi là chi phí sang tên sổ đỏ hay lệ phí sang tên sổ đỏ.

Các loại thuế phí khi sang tên sổ bao gồm: phí công chứng khi sang tên sổ đỏ, thuế thu nhập cá nhân khi sang tên sổ đỏ, lệ phí trước bạ sang tên sổ đỏ, lệ phí địa chính.

Người dân sẽ phải trả phí sang tên sổ đỏ theo quy định

Người dân sẽ phải trả phí sang tên sổ đỏ theo quy định

2. Phí Sang Tên Sổ Đỏ Là Bao Nhiêu?

Vậy cụ thể chi phí sang tên sổ đỏ là bao nhiêu? Theo quy định thì chi phí sang tên sổ đỏ hiện nay không quá cao, thường là từ 50.000 đến tối đa 10 triệu đồng. 

Phí sang tên sổ đỏ bao gồm phí công chứng, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính.

Phí sang tên sổ đỏ bao gồm phí công chứng, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính.

Phí Công Chứng Khi Sang Tên Sổ Đỏ Là Bao Nhiêu?

Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC, khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, mức phí công chứng được tính như sau:

- Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có nhà ở): Mức thu tính trên giá trị quyền sử dụng đất.

- Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nhà ở, tài sản khác gắn liền trên đất: Mức thu tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị các tài sản gắn liền với đất, bao gồm nhà ở hay các công trình khác xây dựng trên đất đó. Mức thu phí công chứng lúc này sẽ áp dụng theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC như sau:

Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC mức thu phí công chứng như sau:

STT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng.

50.000 đồng.

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

100.000 đồng.

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng.

0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.

4

Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng.

01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng.

5

Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng.

2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng.

6

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng.

3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng.

7

Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng.

5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.

8

Trên 100 tỷ đồng.

32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Trong trường hợp giá đất, giá tài sản được thỏa thuận thấp hơn mức giá quy định của nhà nước thì công thức tính phí là: 

Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng = Giá đất, giá tài sản theo quy định nhà nước (x) Diện tích đất, số lượng tài sản trong hợp đồng. 

Bên cạnh phí công chứng theo quy định khi sang tên sổ đỏ, người sử dụng đất có thể thanh toán một số lệ phí, phí khác theo quy định của văn phòng công chứng trong trường hợp muốn thực hiện một số thủ tục khác, yêu cầu văn phòng công chứng soạn thảo văn bản v.v…

Cần nộp lệ phí công chứng theo quy định khi sang tên sổ đỏ 

Người sử dụng đất phải trả lệ phí công chứng theo quy định khi sang tên sổ đỏ 

Thuế Thu Nhập Cá Nhân Khi Sang Tên Sổ Đỏ

Thuế thu nhập cá nhân khi sang tên sổ đỏ = Giá chuyển nhượng (x) Thuế suất 2%.

Trong đó, nếu bất động sản được chuyển nhượng là đồng sở hữu thì nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân được xác định riêng theo tỷ lệ sở hữu bất động sản chuyển nhượng cho từng người. Để xác định tỷ lệ sở hữu bất động sản này, dựa vào những tài liệu như quyết định phân chia của Tòa án, di chúc, thỏa thuận góp vốn ban đầu…

Một số trường hợp sang tên sổ đỏ được miễn thuế thu nhập cá nhân là khi thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp cá nhân chỉ có một bất động sản duy nhất hoặc đó là chuyển nhượng giữa cha mẹ đẻ với con đẻ, cha mẹ nuôi với con nuôi, ông bà nội với cháu nội, ông bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột với nhau, vợ với chồng, cha mẹ chồng với con dâu, cha mẹ vợ với con rể. 

thanh toán thuế thu nhập cá nhân khi sang tên sổ đỏ

Bên chuyển nhượng phải thanh toán thuế thu nhập cá nhân khi sang tên sổ đỏ theo quy định pháp luật

Lệ Phí Trước Bạ Sang Tên Sổ Đỏ

- Trường hợp: Giá chuyển nhượng thấp hơn hoặc bằng giá nhà, đất của UBND cấp tỉnh quy định:

+ Mức nộp lệ phí với đất: Lệ phí trước bạ = 0.5% x Diện tích x Giá 01 m2 tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành

+ Mức nộp lệ phí đối với nhà ở: Lệ phí trước bạ = 0.5% x (Diện tích x Giá 01 m2 x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại)

Trong đó, giá m2 nhà và tỷ lệ chất lượng còn lại đều do UBND cấp tỉnh ban hành. 

- Trường hợp: Giá chuyển nhượng cao hơn giá nhà, đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trong hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. 

Ngoài lệ phí trước bạ sang tên sổ đỏ, khi nộp hồ sơ thì người sử dụng đất còn phải nộp thêm một số khoản lệ phí khác theo quy định của HĐND tỉnh như phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ, lệ phí cấp sổ đỏ… Những khoản lệ phí, phí này trên thực tế thường không quá cao và còn phụ thuộc vào chính sách của từng tỉnh. 

Lệ Phí Địa Chính Sang Tên Sổ Đỏ

Pháp luật quy định khi sang tên sổ đỏ, người sử dụng đất phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mức lệ phí địa chính bao gồm phí cấp quyền sử dụng đất, phí trích lục bản đồ địa chính, văn bản địa chính và chứng nhận đăng ký biến động đất đai. 

3. Phí Sang Tên Sổ Đỏ Bên Nào Chịu?

Trong hợp đồng giao dịch, chuyển nhượng bất động sản thì cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đều phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về phí sang tên sổ đỏ.

Thứ nhất, bên chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân căn cứ vào thu nhập của người đó từ hoạt động giao dịch, chuyển nhượng bất động sản và thuế suất. Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân thì bên chuyển nhượng có thể đóng thuế thu nhập cá nhân khi sang tên sổ đỏ theo một trong ba trường hợp sau:

- Đối với các trường hợp xác định thu nhập chuyển nhượng chính xác, mức thuế thu nhập cá nhân được tính là 25% (x) thu nhập chuyển nhượng. 

- Theo Điều 17, Thông tư 92/2015/TT-BTC, mức thuế thu nhập cá nhân được tính là 2% (x) tổng giá trị chuyển nhượng trên hợp đồng chuyển nhượng. Điều kiện để tính theo trường hợp này là giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá nhà đất theo mức UBND tỉnh, thành phố ban hành.

- Điểm c, Khoản 1 & Khoản 4, Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định, trong trường hợp cho tặng, thừa kế và không được miễn thuế thu nhập cá nhân thì mức thuế thu nhập cá nhân bên chuyển nhượng phải đóng được tính là 10% (x) Giá trị quyền sử dụng đất theo Bảng giá đất mà UBND tỉnh, thành phố ban hành.

nghĩa vụ tài chính là đóng phí sang tên sổ đỏ 

Cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đều có nghĩa vụ tài chính là đóng phí sang tên sổ đỏ 

Thứ hai, về nghĩa vụ tài chính khi sang tên sổ đỏ của bên nhận chuyển nhượng thì bên này sẽ nộp lệ phí trước bạ tức 0,5% giá trị chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Thứ ba, về lệ phí công chứng và lệ phí địa chính khi sang tên sổ đỏ thì do bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận. 

Trên đây là nội dung tư vấn các vấn đề liên quan đến phí sang tên sổ đỏ. Hi vọng rằng những thông tin này hữu ích, giúp bạn có được sự chuẩn bị tốt nhất khi cần làm các thủ tục liên quan. Đừng quên theo dõi tiếp các bài viết mới trên Batdongsan.com.vn để cập nhật thêm những kiến thức, quy định pháp lý mới nhất liên quan đến lĩnh vực bất động sản, giúp cho quá trình đầu tư, giao dịch nhà đất của bạn diễn ra thuận lợi, an toàn.

Trang chủ Tin đã lưu
Đăng tin
Đăng ký Đăng nhập

Đóng