Cách Xem Hướng Nhà Hợp Tuổi Vợ Chồng Đúng Nhất

07-02-2023 23:24:57

1. Nên Xem Hướng Nhà Theo Tuổi Chồng Hay Vợ?

Có nhiều người thường thắc mắc không biết nên xem hướng nhà theo tuổi chồng hay vợ. Thực tế, người xưa thường quan niệm hướng nhà nên dựa theo tuổi của người trụ cột và gánh vác gia đình là người chồng.


Hướng nhà ảnh hưởng trực tiếp đến sự may mắn, tài lộc, tình cảm gia đình

Tuy nhiên, quan niệm này không hoàn toàn đúng trong cuộc sống hiện đại. Ngày nay, việc chọn lựa hướng nhà còn dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Trong trường hợp gia đình mà người phụ nữ mới là người trụ cột, quyết định mọi việc trong nhà, hoặc gia đình khuyết thiếu người đàn ông thì hướng nhà có thể được tính theo tuổi của người phụ nữ.

Người ta đã quy ước có tổng cộng 8 hướng nhà trong phong thủy. 8 hướng này gồm 4 hướng tốt và 4 hướng xấu. Nếu rơi vào nhóm hướng xấu, dù chưa biết kết cục ra sao nhưng cũng gây tâm lý lo lắng, bất an. Do vậy, xem hướng nhà theo tuổi vợ chồng vẫn là việc nên làm, như quan niệm của người xưa - “có kiêng có lành”.

>> Xem thêm: Cách xem hướng Đông Tây Nam Bắc chính xác

2. Xác Định Cung Mệnh Theo Tuổi Như Thế Nào?

Dựa trên những nguyên tắc tính toán trong phong thuỷ, tuổi tác của vợ chồng và hướng nhà được chia thành 2 nhóm như sau:

Đông Tứ Mệnh: Gồm những gia chủ có tuổi thuộc quẻ Chấn, Tốn, Khảm, Ly. Các hướng nhà phù hợp với tuổi này là các hướng nhà thuộc Đông Tứ Trạch như: Đông, Đông Nam, Nam và Bắc.

Tây Tứ Mệnh: gồm những gia chủ có tuổi thuộc quẻ Càn, Cấn, Đoài, Khôn. Các hướng nhà phù hợp với tuổi này là các hướng nhà thuộc Tây Tứ Trạch như Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc.

Nếu không biết năm sinh âm lịch của mình tương ứng với quẻ (cung mệnh) nào thì bạn có thể tra bảng dưới đây.  Từ đó có thể tìm được hướng tốt, xấu theo năm sinh sẽ được Batdongsan.com.vn đề cập kỹ hơn ở phần 3 của bài viết:

NĂM SINH ÂM LỊCH

NAM

NỮ

1940

1949

1958

1967

1976

1985

1994

2003

2012

2021

Càn

Ly

1941

1950

1959

1968

1977

1986

1995

2004

2013

2022

Khôn

Khảm

1942

1951

1960

1969

1978

1987

1996

2005

2014

2023

Tốn

Khôn

1943

1952

1961

1970

1979

1988

1997

2006

2015

2024

Chấn

Chấn

1944

1953

1962

1971

1980

1989

1998

2007

2016

2025

Khôn

Tốn

1945

1954

1963

1972

1981

1990

1999

2008

2017

2026

Khảm

Cấn

1946

1955

1964

1973

1982

1991

2000

2009

2018

2027

Ly

Càn

1947

1956

1965

1974

1983

1992

2001

2010

2019

2028

Cấn

Đoài

1948

1957

1966

1975

1984

1993

2002

2011

2020

2029

Đoài

Cấn

Bảng tra cung mệnh theo năm sinh


Xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng là việc nên làm trước khi chuyển nhà hoặc xây nhà mới

3. Cách Xác Định Hướng Nhà Hợp Tuổi Vợ Chồng

Việc xem và chọn hướng nhà hợp với tuổi vợ chồng cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên, để có được định hướng đúng, thì bạn cần phải biết cung, mệnh của mình. Ở phần 2, bạn đã thể biết được mình thuộc cung mệnh nào. Tuy nhiên, dưới đây Batdongsan.com.vn sẽ phân tích kỹ hơn về năm sinh của người nam/ nữ cùng mệnh và hướng tốt, xấu tương ứng.

Nhóm Người Thuộc Quẻ Càn Trạch

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Càn Trạch:

Nam giới sinh vào các năm: 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1985, 1994, 2003, 2012…

Nữ giới sinh vào các năm: 1937, 1946, 1955, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018…

Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì cần chú ý:

Nhà hướng Chính Nam: Tuyệt mệnh

Nhà hướng Chính Đông: Ngũ quỷ

Nhà hướng Chính Tây: Diên niên

Nhà hướng Chính Bắc: Lục sát

Nhà hướng Tây Nam: Phú quý

Nhà hướng Đông Nam: Họa hại

Nhà hướng Đông Bắc: Diên niên

Nhà hướng Tây Bắc: Phục vị


Xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng dựa trên tuổi tác, quẻ, mệnh của gia chủ

Nhóm Người Thuộc Quẻ Đoài Trạch

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Đoài Trạch:

Nam giới sinh vào các năm: 1939, 1948, 1957, 1966,1975,1984, 1993, 2002, 2011…

Nữ giới sinh vào các năm: 1038, 1947, 1956,1974, 1983, 1992, 2001, 2010…

Nếu gia chủ thuộc quẻ Đoài Trạch, thì cần chú ý xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng như sau:

Nhà hướng Chính Nam: Ngũ quỷ

Nhà hướng Chính Đông: Tuyệt mệnh

Nhà hướng Chính Tây: Phục vị

Nhà hướng Chính Bắc: Lục sát

Nhà hướng Tây Nam: phát huy vinh quang của tổ tiên

Nhà hướng Đông Nam: Lục sát

Nhà hướng Đông Bắc: Gia đạo hưng vượng, phát đạt

Nhà hướng Tây Bắc: phát huy vinh quang của tổ tiên

>> Xem thêm: Nhà hướng tây hợp với tuổi nào

Nhóm Người Thuộc Quẻ Khôn Trạch

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Khôn Trạch:

Nam giới sinh vào các năm: 1932, 1935, 1941, 1944, 1950, 1953, 1959, 1962, 1968, 1971, 1977, 1980, 1986, 1995, 1998, 2004, 2007, 2013…

Nữ giới sinh vào các năm: 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014…

Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì cần chú ý khi xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng như sau:

Nhà hướng Chính Nam: Lục sát

Nhà hướng Chính Đông: Hoạ hại

Nhà hướng Chính Tây: Có thăng tiến

Nhà hướng Chính Bắc: Tuyệt mệnh

Nhà hướng Tây Nam: Phục vị

Nhà hướng Đông Nam: Ngũ quỷ

Nhà hướng Đông Bắc: Có thăng tiến

Nhà hướng Tây Bắc: Vợ chồng hòa hợp
 

Nhóm Người Thuộc Quẻ Cấn Trạch

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Khôn Trạch:

Nam giới sinh vào các năm: 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010…

Nữ giới sinh vào các năm: 1936, 1945, 1948, 1954, 1957, 1966, 1972, 1981,1990, 1993, 1999, 2002, 2008, 2011…

Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì cần chú ý:

Nhà hướng Chính Nam: Hoạ hại

Nhà hướng Chính Đông: Lục sát

Nhà hướng Chính Tây: Con cháu hưng vượng

Nhà hướng Chính Bắc: Ngũ quỷ

Nhà hướng Tây Nam: Nhà giàu có

Nhà hướng Đông Nam: Tuyệt mệnh

Nhà hướng Đông Bắc: Phục vị

Nhà hướng Tây Bắc: Nhà giàu có
 

Nhóm Người Thuộc Quẻ Trạch Chấn

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Trạch Chấn:

Nam giới thuộc quẻ Trạch Chấn thường được sinh vào các năm: 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988,1997, 2006, 2015….

Nữ giới thuộc quẻ Trạch Chấn thường được sinh vào các năm: 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988,1997, 2006, 2015….

Nếu gia chủ thuộc quẻ này, khi xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng cần chú ý:

Nhà hướng Chính Nam: Sự nghiệp thăng tiến

Nhà hướng Chính Đông: Phục vị

Nhà hướng Chính Tây: Tuyệt mệnh

Nhà hướng Chính Bắc: Sự nghiệp thăng tiến

Nhà hướng Tây Nam: Họa hại

Nhà hướng Đông Nam: Thăng quan, đông con cháu

Nhà hướng Đông Bắc: Lục sát

Nhà hướng Tây Bắc: Ngũ quỷ
 

Nhóm Người Thuộc Quẻ Trạch Ly

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Trạch Ly:

Nam giới sinh vào các năm: 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018…

Nữ giới sinh vào các năm: 1931, 1940, 1949, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000,2009, 2018…

Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì cần chú ý:

Nhà hướng Chính Nam: Phục vị

Nhà hướng Chính Đông: Con Hiền tài

Nhà hướng Chính Tây: Ngũ quỷ

Nhà hướng Chính Bắc: Tích tụ hiền tài

Nhà hướng Tây Nam: Lục sát

Nhà hướng Đông Nam: Con Hiền tài

Nhà hướng Đông Bắc: Hoạ hại


Nên tìm hướng nhà hợp tuổi vợ chồng để tránh được vận đen

Nhóm Người Thuộc Quẻ Trạch Khảm

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Trạch Khảm:

Nam giới sinh vào các năm: 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008, 2017…

Nữ giới sinh vào các năm: 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, 2013…

Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì cần chú ý:

Nhà hướng Chính Nam: Làm ăn phát đạt

Nhà hướng Chính Đông: Đông con cháu

Nhà hướng Chính Tây: Họa hại

Nhà hướng Chính Bắc: Sự nghiệp thăng tiến

Nhà hướng Tây Nam: Tuyệt mệnh

Nhà hướng Đông Nam: Đông con cháu

Nhà hướng Đông Bắc: Ngũ Quỷ

Nhà hướng Tây Bắc: Lục sát
 

Nhóm Người Thuộc Quẻ Trạch Tốn

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Trạch Tốn:

Nam giới sinh vào các năm: 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014…

Nữ giới sinh vào các năm: 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1989, 1998, 2007, 2016…

Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì cần chú ý:

Nhà hướng Chính Nam: giàu sang

Nhà hướng Chính Đông: phát văn chương

Nhà hướng Chính Tây: Lục sát

Nhà hướng Chính Bắc: Sự nghiệp thăng tiến

Nhà hướng Tây Nam: Ngũ quỷ

Nhà hướng Đông Nam: Phục vị

Nhà hướng Đông Bắc: Tuyệt mệnh

Nhà hướng Tây Bắc: Hoạ hại


Bất kể là mua nhà hay xây nhà cũng nên chọn hướng nhà hợp với tuổi vợ chồng

Trên đây là quy tắc chọn hướng nhà hợp với tuổi vợ chồng theo trường phái Phong thủy Bát trạch. Tuy nhiên, cách xem hướng nhà theo tuổi vợ chồng này chỉ mang tính tham khảo, để có độ chính xác cao, gia chủ nên cung cấp đầy đủ các thông tin cho bên tư vấn phong thủy hoặc nhờ người có chuyên môn đến khảo sát trực tiếp bố cục của ngôi nhà, mảnh đất,... Hy vọng những thông tin mà Batdongsan.com.vn vừa chia sẻ sẽ giúp gia chủ có thêm cái nhìn đầy đủ hơn về cách xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng để ứng dụng vào trường hợp của mình.

Trang chủ Tin đã lưu
Đăng tin
Đăng ký Đăng nhập

Đóng